ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมผู้ผลิตอัญมณีจันทบุรีแถลงข่าวเปิดศูนย์ฝึกอัญมณีแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

วันที่ลงข่าว: 01/07/13

สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีแถลงข่าวจับมือร่วม วิทยาลัยสารพัดช่างเปิดศูนย์ฝึกช่างฝีมืออัญมณีแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานช่างเจียระไนยพลอยฝีมือ

บ่ายวันนี้ ( 28 มิ.ย.56 ) ที่ห้องจุลมณี 2 โรงแรมเคพีแกรนด์สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าว การเปิดศูนย์ฝึกอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายดำรงเดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี นายเกษมศักดิ์ ขันติมงคล นายกสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ นายวัฒนา โพธิปักรักษา เลขาสมาคม พร้อมด้วยรอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าว โดยศูนย์ฝึกอัญมณีและเครื่องประดับ จะเปิดรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้พิการ ด้อยโอกาส ทุกภาคส่วนที่ประสงค์จะเรียนรู้พัฒนาฝีมือเป็นช่าง จี้ โกน แต่ง และเจียระไนยพลอย เข้าศึกษาเรียนรู้ พัฒนาฝีมือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างฝีมือในจังหวัด รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเป็นศูนย์ต้นแบบ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี โดยศูนย์ฝึกอัญมณีและเครื่องประดับจะเปิดการเรียน การสอน ที่วิทยาลัยสารพัดช่างหน้า สภ.เมืองจันทบุรี เยื้องศาลหลักเมือง เปิดรับประชาชนทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเข้าเรียนรู้ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรทวิภาคี จบมามีใบรับรองการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.รองรับ รวมทั้งสามารถเข้าทำงานตามโรงงาน สถานประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี อัตราค่าแรงขั้นต่ำตามนโยบายรัฐบาล ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป ที่วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดจันทบุรี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก