ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมงบ 150 ล้านบาทเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ

วันที่ลงข่าว: 24/06/13

จังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมงบประมาณ 150 ล้านบาท เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ มั่นใจจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ และประทับใจทุกคน

นายสุภัทร ศรีสุนทรพินิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดสุพรรณบุรี มีความพร้อมทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 หรือ สุพรรณบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2557 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 หรือ ศรีสุพรรณเกมส์ ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเฉพาะสนามแข่งขันกีฬาได้มีการสำรวจและปรับปรุงให้สมบูรณ์และพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาทุกชนิด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมได้รายงานเรื่องงบประมาณดำเนินการ คาดว่าไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ให้ประทันใจทุกคนที่มาเยือน โดยเฉพาะพิธีเปิดการแข่นขันที่เตรียมไว้จะต้องยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่จัดแน่นอน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก