ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา จัดงานเสวนา "81ปี ประชาธิปไตยไทย กับสิทธิการเลือกตั้งที่ยังเข้าไม่ถึงปัญหาและทางออก"

วันที่ลงข่าว: 24/06/13

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา จัดงานเสวนา "81ปี ประชาธิปไตยไทย กับสิทธิการเลือกตั้งที่ยังเข้าไม่ถึงปัญหาและทางออก"

วันนี้ (21 มิ.ย.56) เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุม อาคารรัฐสภา จัดงานเสวนาเรื่อง "81ปี ประชาธิปไตยไทยกับสิทธิการเลือกตั้งที่ยังเข้าไม่ถึงปัญหาและทางออก" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมกับองค์กรและสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยมีนายตวง อันทไชย ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เป็นประธานพร้อมผู้แทนกลุ่มองค์กรอิสระ ภาคประชาชนเข้าร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

โดยนายตวง อันทไชย ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา กล่าวว่า การเข้าถึงสิทธิการเลือกตั้ง มีความสำคัญเพราะการเลือกตั้งเป็นกระบวนการเริ่มต้นของประชาธิปไตย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดประเด็นการเสวนาโดยเน้นเรื่องของปัญหาด้านสิทธิเสรีภาพและแนวทางดำเนินการแก้ไข โดยเสนอว่าควรมีการพิจารณาสิทธิการเลือกตั้งของคนไทยอีกหลายกลุ่ม อาทิ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ขาดเอกสารในการยืนยันแสดงตัว อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมการเสวนา ได้เสนอให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงการเลือกตั้งอย่างเท่าเทียม

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก