ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กลุ่มทำเครื่องประดับ บางบัวทองได้รับอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต่อยอดธุรกิจให้สมาชิกผลิตชิ้นงานจำหน่ายได้มากขึ้น

วันที่ลงข่าว: 24/06/13

กลุ่มทำเครื่องประดับทำมือ บ้านเลขที่ 243/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี 2555 จากการค้นหาธุรกิจทำร่วมกันระหว่างนางจันทัปปภา รังสิมันตุชาติ และนางวิภาวดี โลเปซ ซึ่งทั้งสองมีความสนใจในเครื่องประดับทำมือ จึงเริ่มลงมือทำส่งขายตามร้านในตรอกข้าวสาร ปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศอย่างมาก เพราะสินค้าทุกชิ้นทำด้วยมือ มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และมีชิ้นเดียวในโลก ทำให้มีลูกค้าสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก จนผลิตไม่ทัน จึงได้คิดจัดตั้งเป็นกลุ่ม หาสมาชิกมาช่วยเหลือ โดยมองเห็นว่าเครื่องประดับเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสตรีที่ว่างงานและพิการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลๆ และยังสามารถดูแลบุตรหลาน หรือผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด เมื่อตั้งกลุ่มครั้งแรกมีสมาชิก 10 คน แต่ขาดเรื่องเงินทุนที่จะซื้ออุปกรณ์มาทำ

นางวิภาวดี โลเปซ ผู้ริเริ่มกลุ่มทำเครื่องประดับ กล่าวว่า เมื่อสมาชิกไม่มีเงินทุนซื้ออุปกรณ์จึงมองหาแหล่งเงินทุน ก็ได้รับทราบข่าวว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนกับกลุ่มอาชีพที่เป็นสตรี จึงสนใจและติดตามข่าวเรื่อยมา จนเข้าใจในรายละเอียดของวัตถุประสงค์กองทุนดีก็ได้รวมกลุ่มสมาชิก จำนวน 5 คน ลงชื่อเสนอโครงการขอยืมเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 194,700 บาท และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและมีการโอนเงินให้เมื่อเดือนเมษายน 2556 โดยมีกำหนดใช้คืนให้เสร็จสิ้นภายใน 24 เดือน เมื่อได้รับเงินยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้ว ทางกลุ่มได้นำเงินไปซื้ออุปกรณ์ เช่น เส้นลวด ทองเหลือง ด้ายเทียน ลูกปัด เครื่องเงินและอื่นๆ พร้อมรับสมาชิกเพิ่ม ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 30 คน สมาชิกจะรับงานไปทำที่บ้านโดยจ่ายค่าแรงให้กับสมาชิกเป็นชิ้นงาน ขณะนี้มียอดสั่งซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ จึงได้ขยายฐานการจำหน่ายไปยังตลาดประตูน้ำ ตลาดจตุจักร และยังมีสหกรณ์หมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทองนำสินค้าไปจำหน่ายอีกทางหนึ่ง

นางวิภาวดีฯ กล่าวอีกว่า การมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำให้ผู้หญิงหลายคนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนนำมาสร้างงาน สร้างอาชีพ หาเลี้ยงครอบครัวได้มากขึ้น ขอเพียงแต่ผู้หญิงทุกคนมีความตั้งใจจริง กองทุนนี้ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก