ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอปะเหลียน

วันที่ลงข่าว: 24/06/13

วันที่ 20 มิ.ย.56 ที่โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตำทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและนางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตรัง ได้ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อนำบริการของหน่วยงาน มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจากชาวบ้าน ตำทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

โครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” เป็นโครงการที่ส่วนราชการต่าง ๆ ออกมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ เช่น การบริการด้านการแพทย์ด้านการเกษตร ด้านกฎหมายและงานยุติธรรม ด้านสวัสดิการสังคม และอื่น ๆ โดยแต่ละหน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งสื่อแผ่นพับหรืออื่น ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตา และใจใส่ในบุตรหลานเรื่องยาเสพติด เพราะยาเสพติดเป็นปัญหาหลักที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ หากสมัครใจบำบัดก็จะเป็นผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดตามโครงการของจังหวัด หากจะเป็นผู้ต้องหา ค้า หรือเสพยาเสพติดก็จะเป็นอีกปัญหาที่ใครก็ช่วยไม่ได้ จึงขอให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องยาเสพติด ช่วยแจ้งเบาะแส ไม่ต้อง กลัว ไม่ต้องอาย เราทำเพื่อลูกหลานเราเอง ผลดีก็จะเป็นของครอบครัว สังคม หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดและของประเทศชาติต่อไป และครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้มอบกายอุปกรณ์(ไม้เท้าค้ำยัน) แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน และเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด ด้วย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก