ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กศน.อุบลฯเปิด"ศูนย์อาเซียนศึกษา"

วันที่ลงข่าว: 20/06/13

 

          นายทศพร อินทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงาน กศน.อุบลฯ) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีเป้าหมายดำเนินงานเกี่ยวกับสตรีใน 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การช่วยเหลือสตรี, การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและรายได้, การยกศักยภาพผู้นำสตรี และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) เตรียมความพร้อมด้านการเพิ่มศักยภาพสตรีไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)

          นายทศกร กล่าวต่อว่า สำนักงาน กศน. อุบลฯ ได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการสื่อการเรียนภาษาอาเซียน โดยจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอาเซียน จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย และสื่อประกอบการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งผู้มาใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย ซึ่งศูนย์เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

          ทั้งนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาจะเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมให้บริการด้านภาษาอาเซียน เพื่อพร้อมรับมือกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนให้ผู้นำสตรี สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท สตรี นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่20 มิถุนายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก