ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กาชาดอุดรธานีรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 56

วันที่ลงข่าว: 17/06/13

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ออกรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก พร้อมมอบเสื้อยืด จัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและข้าวราดแกง ผลไม้ น้ำหวาน ไอศกรีม แก่ผู้บริจาคโลหิตเพื่อขอบคุณ ซึ่งทุกคนที่มาร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้ได้ทั้งบุญอิ่มทั้งท้อง

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเช้าวันนี้ ( 14 มิ.ย.56 )นางช่อผกา จิตตเกษม นายกเหล่ากาชาดจังวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และนางจุติรุ่ง แพทย์โอสถ หัวหน้าธนาคารเลือด โรงพยาบาลอุดรธานีคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมออกหน่วยออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยมีนายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ และนางณีรบล ตั้งอรุณสวัสดิ์ ภริยาให้การต้อนรับและมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี คอยอำนายความสะดวกด้านสถานที่และให้บริการประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งในวันนี้มีจำนวนประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมากกว่าทุกๆครั้งที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี นางช่อผกา จิตตเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากการที่องค์การอนามัยโลก ร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันผู้บริจาคโลหิต เพื่อเป็นการระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิต เอบีโอ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีมีภารกิจสำคัญในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวจังหวัดอุดรธานี และเป็นฟันเฟืองหนึ่งของสภากาชาดไทยในการจัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตภายใต้แนวคิดมอบโลหิตเป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ หรือ Every blood donation is a gift of life เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดทำโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2556อุดรธานีขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูและขอบคุณผู้บริจาคโลหิต รณรงค์เพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตใหม่ให้บริจาคโลหิตเป็นประจำอย่างยั่งยืน โดยมิหวังผลตอบแทน เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนโครงการ 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน โดยผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกคนจะได้รับมอบเสื้อยืด รับประทานก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกง ไอศกรีม น้ำหวาน และผลไม้ เรียกว่าทุกคนที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตวันนี้ได้บุญแถมอิ่มท้อง

และถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องอย่างยิ่งเมื่อนายประสิทธิ์ พระสีเหลือง ผู้พิการทางสายตามาตั้งแต่กำเนิดชาวบ้านหนองคอนแสน ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง ผู้มีจิตอันเป็นกุศล แม้ร่างกายพการแต่ใจบุญเสียสละเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 2 ในขณะที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มองว่านายประสิทธิ์ เป็นคนดีที่น่ายกย่องแม้ร่างกายจะพิการแต่หัวใจเต็มไม่ได้พิการและเต็มไปด้วยบุญกุศลที่ต้องการบริจาคเลือดเพื่อช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีและในสังคมไทยมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่เป็นผู้มีจิตอันเป็นกุศลและน่ายกย่องอย่งนายประสิทธิ์ ฯ สำหรับยอดผู้บริจาคโลหิตในวันนี้เดิมเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีตั้งเป้าหมายไว้ที่ 400 คน แต่จากการตรวจสอบหลังเสร็จการรับบริจาคโลหิตมีผู้มาร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 431 คน (431x400) ได้โลหิตร่วม 172,400 ซีซี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก