ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สาธารณสุขเตือนระวังภัยโรคติดต่อที่มากับฤดูฝน

วันที่ลงข่าว: 14/06/13

สาธารณสุขชัยนาท เตือนประชาชนให้ระมัดระวังโรคติดต่อที่มาพร้อมฝนที่สำคัญ 17 โรค เช่น โรคท้องร่วง โรคฉี่หนู ปอดบวม ตาแดง โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เหตุปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 182 ราย

นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเตือนประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกัน โดยมี 5 กลุ่ม รวม 17 โรค ได้แก่ 1.กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร ที่พบบ่อย ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ สาเหตุเกิดจากกินอาหารดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคหรือกินอาหารสุกๆ ดิบๆ 2.กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง ที่พบบ่อยคือ โรคเลปโตสไปโรซิส หรือไข้ฉี่หนู อาการเด่นคือ ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขาอย่างรุนแรง เยื่อบุตาแดง 3.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ที่พบบ่อยได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม อาการเริ่มจากไข้ ไอ หายใจเร็วหรือหอบเหนื่อย 4.กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุง ที่สำคัญ 3 โรค ได้แก่ ไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ไข้สมองอักเสบเจอี มียุงรำคาญเป็นพาหะ มักแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำตามทุ่งนาเป็นตัวนำโรค และโรคมาลาเรีย มียุงก้นปล่องที่อยู่ในป่าเป็นพาหะนำโรค ทั้ง 3 โรคนี้อาการเริ่มจากมีไข้สูง ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้อาเจียน โดยเฉพาะโรคไข้สมองอักเสบ อาจทำให้พิการภายหลังได้ และ 5. โรคตาแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา จากการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 6 มิถุนายน 2556 สถานการณ์โรคในจังหวัดชัยนาทพบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง 1,664 ราย อาหารเป็นพิษ 75 ราย บิด 23 ราย ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 47 ราย ไข้เลือดออก 182 ราย และตาแดง 29 ราย สถานการณ์โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลายชนิด ดังนั้นหากมีไข้สูงและเช็ดตัวหรือกินยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้น หรือไข้ยังไม่ลดภายใน 3 วัน ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง ไม่ควรซื้อยากินเอง สำหรับยาลดไข้ที่ต้องระมัดระวังในการใช้ คือ ยาจำพวกแอสไพริน ห้ามกินอย่างเด็ดขาด เพราะมีอันตรายกับบางโรคที่สำคัญ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้ฉี่หนู ซึ่งโรคดังกล่าวจะทำให้มีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ ในร่างกายอยู่แล้ว หากได้รับยาแอสไพริน ซึ่งมีสารป้องกันเลือดแข็งตัวเข้าไปอีก จะทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้นทำให้เสียชีวิตได้ง่ายขึ้น จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค ด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุกใหม่ๆ ดื่มน้ำสะอาด สวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น และล้างมือบ่อยๆ อีกทั้งอย่าละเลยการปฏิบัติตามมาตรการ 5 ป. คือ ปิดฝาภาชนะ เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน ปล่อยปลากำจัดลูกน้ำยุงลายปรับเปลี่ยนสุขาภิบาล และต้องทำอย่างเป็นประจำ เพื่อช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ซึ่งทั่วประเทศมีแนวโน้มจะระบาดหนัก และในพื้นที่จังหวัดชัยนาทปีนี้พบป่วยแล้ว 182 ราย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก