ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กทม.ดูแลเด็กออทิสติกทั้งรักษา-เรียน

วันที่ลงข่าว: 12/06/13

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ขณะนี้พบว่าเด็กที่มีความบกพร่อง  ทางสมองหรือเด็กออทิสติกมีจำนวนเพิ่มขึ้นในนักเรียนสังกัด กทม. สาเหตุคาดว่าเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรและ ผู้ปกครองมีความกล้าที่จะพาบุตรหลานออกมาพบปะสังคมภายนอก โดยส่งเข้าเรียนร่วมกับเด็กคนอื่น ๆ ทั้งนี้เด็กออทิสติกที่เรียนในโรงเรียน กทม. โดยทั่วไปสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีพัฒนาการการเดิน การพูด การเคลื่อนไหว เหมือนเด็กทั่วไป แต่มักไม่เล่นกับเด็กคนอื่น ไม่ชอบมีปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้ว่าฯ กทม.ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ ต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเด็กกลุ่มดังกล่าวในโรงเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 438 แห่ง ทั้งนี้ปัจจุบันมีครูที่ผ่านการอบรมการดูแลเด็กออทิสติกแล้วจำนวน 105 คน กระจายในโรงเรียนกทม. 105 แห่ง ซึ่งนอกจากจะสอนตามหลักสูตรแล้ว ยังมีการบำบัดเบื้องต้นด้วย ส่วนศูนย์เด็กออทิสติกขณะนี้มีแห่งเดียวที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งต่อไปจะทำให้ครบ ทุก รพ.

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก