ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ม.นเรศวร ปักธงเส้นทางการศึกษา “ไทย-พม่า”

วันที่ลงข่าว: 05/06/13

มน.นำร่องเส้นทางการศึกษาของประเทศไทยจับมือกับ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศพม่า เน้นสร้างความสัมพันธ์สร้างโอกาสด้านการค้าการลงทุนของสองประเทศ

       

       ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)กล่าวว่า บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาของไทยต้องเร่งตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงต้องเป็นผู้นำด้านการศึกษาไทย ในการบุกเบิกเส้นทางการศึกษาแห่งแรกของประเทศที่จะผนึกกำลังกับ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศพม่า เพื่อพัฒนาความรู้ การวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษาซึ่งกันและกันในการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัด สี่แยกอินโดจีน และเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทย ในด้านศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในโครงการถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ย่างกุ้ง-ตาก-พิษณุโลก-ขอนแก่น-สะหวันนะเขต-ดานัง และโครงการถนนสายเศรษฐกิจเหนือ- คุนหมิง-กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งสองโครงการมีจุดตัดเส้นทางในประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลก

       

       "ปัจจุบัน ม.นเรศวรยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตจากประเทศพม่า 11 ทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยผ่านการคัดเลือกจากสถานทูตพม่าประจำประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีด้านภาษาพม่ามากกว่า 10 ปี ซึ่งนิสิตที่จบการศึกษาด้านภาษาพม่าได้รับการตอบรับจากตลาดงานเป็นอย่างดีโดยนิสิตที่จบไปได้งานทำทุกคน และศูนย์พม่าศึกษาของม.นเรศวรยังเป็นศูนย์พม่าศึกษาแห่งแรกของประเทศ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อีกทั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรยังได้เปิดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศและจังหวัดพิษณุโลกในการเป็นสี่แยกอินโดจีน เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีทำเลเหมาะแก่การเป็นศูนย์การการขนส่ง เป็นจุดพักรถของรถบรรทุกและรถไฟความเร็วสูง"

       

       ภายในปี 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมแล้วที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของไทยแห่งแรกของประเทศที่จะใช้การศึกษานำร่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันข้างหน้า

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก