ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศธ.เตรียมความพร้อมรับเออีซี

วันที่ลงข่าว: 05/06/13

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผช.รมต.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการเปิดตัวการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ศธ. โดยจะเชิญน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวโครงการได้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิ.ย. โดยในงานจะนำเสนอเนื้อหาสาระ 7 ส่วน คือ 1.การรณรงค์การใช้ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2.การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน มีเนื้อหาในการนำเสนอ เช่น สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ 10 ประเทศ

 

3.ศูนย์อาเซียนศึกษา 4.การเคลื่อนย้ายในอาเซียน เช่น นิทรรศการเกี่ยวกับการโยกย้ายแรงงานในอาชีพต่างๆ 5.การเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ 6.การผลิตและพัฒนาครู นำเสนอเนื้อหาสาระในสาขาวิชาต่างๆ เช่น แบบฝึกหัดในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และ 7.กิจกรรมอื่นๆ อาทิ บูธสถาบันสอนภาษา เป็นต้น

 

นางพวงเพ็ชรกล่าวต่อว่า ประเด็นสำคัญคือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยจะรณรงค์ให้คนทั้งประเทศหันมาพูดภาษาอังกฤษ อย่างน้อยก็เป็นประโยคสั้นๆ 10-20 ประโยค เนื่องจากในการเปิดประชาคมอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากหลายประเทศเข้าสู่ไทย จึงต้องเตรียมบุคลากรในเรื่องภาษาอังกฤษให้พร้อม

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 4 มิถุนายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก