ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มท.2 มอบกรมการปกครองขยายความช่วยเหลือคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 30/05/13

กลุ่มตัวแทนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำโดยบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิฯ นำคนพิการจากมูลนิธิฯ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมคารวะและขอบคุณรัฐบาลที่ให้การดูแลและช่วยเหลือ โดยจัดอำนวยความสะดวกการใช้บริการรถไฟและรถเมล์ โดยพล.ต.ท.ชัชจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงนโยบายช่วยเหลือคนพิการที่จะดำเนินการต่อไปว่า รัฐบาลจะช่วยเหลือคนพิการในชนบท ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงสิทธิ และใช้บริการที่คนพิการควรจะได้รับ โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการปกครองจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านคนพิการ ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ และคนพิการที่เป็นแบบอย่างที่ดีไปเยี่ยมคนพิการเพื่อเป็นกำลังใจ

        นอกจากนี้ ยังมอบนโยบายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และการประปานครหลวง (กปน.) ให้การสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ได้รับการดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของหน่วยงานราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้เอื้อประโยชน์ในการให้บริการคนพิการมากขึ้น

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก