ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กาชาดชัยนาทจัดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2

วันที่ลงข่าว: 30/05/13

วันที่ 28 พ.ค. 56  เวลา 08.45 น. ห้องราชาวดี โรงแรมชัยนาทธานี อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ชัยนาท นครนายก สระบุรี สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี โดยมีนางพรรณี งามขำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเฉลิมเกียรติ วรวุฒิพุทธพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ

นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาดผู้แทน ภาค 2 กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุก 4 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีโอกาสหารือเพื่อประสานงานในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ระหว่างจังหวัด ในกรณีที่มีความจำเป็นและต้องขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 400 ราย ซึ่งผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ในรอบเดือนมกราคม-เมษายน 2556 ได้แก่ ด้านรับบริจาคโลหิต ได้โลหิต 7,325,200 ซีซี รับบริจาคดวงตา จำนวน 444 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 422 ราย ด้านบรรเทาทุกข์สาธารณภัยให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย จำนวน 1,199 ครอบครัว ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคมสงเคราะห์ ออกเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสิ้น 5,984 ราย โครงการยิ้มสวย เสียงใส จำนวน 76 ราย และด้านการรับสมัครสมาชิก มีผู้สมัครสมาชิกใหม่ จำนวน 70 ราย อีกทั้งยังมีการจัดบูทร้านค้าของเหล่ากาชาดของแต่ละจังหวัด ภายในงานครั้งนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก