ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มอ.เปิดบ้านรับมหา'ลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

วันที่ลงข่าว: 28/05/13

รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพจัดงาน "ไอเอ็มที-จีที วาร์สิตี้ คาร์นิวัล ครั้งที่ 15 เชื่อมสัมพันธ์ไทย- มาเลย์-อินโดฯ" ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ย.นี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ได้แก่ ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2539 โดยมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย และมอ. ร่วมกันก่อตั้ง เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานิสิตนักศึกษาร่วมกัน ผ่านกิจกรรมกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้นำกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งได้ตกลงที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี โดยมุ่งหวังจะพัฒนานิสิต นักศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในหมู่เยาวชนของ 3 ประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558

 

 

 

รศ.ดร.วรวุธกล่าวว่า สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 15 นี้มี มอ.เป็นเจ้าภาพ ซึ่งที่ผ่านมา มอ.ได้เป็นเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้ง คือในปีพ.ศ.2540 และปีพ.ศ.2550 ปีนี้จึงเป็นครั้งที่ 3 โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การสัมมนา และการแข่งกีฬา ทั้งนี้ จะมีนักศึกษาและบุคลากรจากทั้ง 3 ประเทศ รวม 12 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก