ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมรณรงค์การตระหนักรู้ออทิสติกโลก

วันที่ลงข่าว: 28/05/13

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การตระหนักรู้ออทิสติกโลก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้และประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก ให้แก่ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักสหสาขาวิชาชีพ และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้ได้แก่ การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลเด็กออทิสติก การมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่จิตอาสาออทิสติก และการเดินรณรงค์การตระหนักรู้ออทิสติก

โดยการจัดริ้วขบวนให้ความรู้ สร้างเจตคติที่ดีต่อบุคคลออทิสติก เคลื่อนขบวนออกจากบริเวณจัดงานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดไปตามถนนสายสำคัญในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายแพทย์สมอาจ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กล่าวว่า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีเด็กพิเศษมารับบริการจำนวน 1,266 คน วินิจฉัยว่าเป็นเด็กออทิสติกจำนวน 82 คน เป็นเด็กสมาธิสั้นจำนวน 68 คน บกพร่องทางสติปัญญาจำนวน 166 คน เด็กสมองพิการจำนวน 118 คน และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน 948 คน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การตระหนักรู้ออทิสติกโลกขึ้นโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้นำชุมชน อสม. นักเรียน และผู้ปกครองเด้กออทิสติกร่วมงานกว่า 200 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก