ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิพระดาบส จัด "โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 88" ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง

วันที่ลงข่าว: 27/05/13

 

วันที่ 26 พ.ค. 56  เวลา 09.30 น. พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี กรรมการมูลนิธิพระดาบส เปิด "โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 88" ณ วัดจันทรังษี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มูลนิธิพระดาบส จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพเพิ่มเติม สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา มูลนิธิพระดาบส จึงได้จัดทำ “โครงการพระดาบสสัญจร” เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะในการประกอบสัมมาอาชีพ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ได้อย่างทั่วถึง

นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า "โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 88" ณ วัดจันทรังษี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2556 ชาวจังหวัดอ่างทอง มีความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่นำ “โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 88” อันเป็นโครงการตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรชาวอ่างทองในครั้งนี้ โดยมอบถุงพระราชทาน แก่ประชาชน จำนวน 200 ราย มอบเก้าอี้รถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 5 คัน มอบไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ จากโครงการ “ก้าวย่างที่มั่นคง” จำนวน 20 อัน มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดคลานทุนทรัพย์ จำวน 15 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน มอบต้นกล้ายางนา แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบพันธุ์ปลาแก่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ จำนวน 50,000 ตัว มอบอุปกรณ์ทางการศึกษา ถุงผ้าระบายสีลดโลกร้อน มอบซีดีสารคดีชุด “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ชีวิตอยู่ดีกินดี” อีกทั้งการจัดฝึกอบรม ให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดอ่างทอง โดยถ่ายทอดความรู้ในด้านของเกษตร เช่น ความรู้ด้านปุ๋ยสั่งตัด การฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล บริการตรวจซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร บริการตัดผม และการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก