ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ วิจัย คิดค้นผ่าตัดย้ายเนื้อเยื่อจากบริเวณเข่าไปส่วนอื่นของร่างกายได้สำเร็จ และผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติแล้ว

วันที่ลงข่าว: 27/05/13

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิจัย คิดค้นผ่าตัดย้ายเนื้อเยื่อจากบริเวณเข่าไปส่วนอื่นของร่างกายได้สำเร็จ และผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติแล้ว

โดยปกติผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บรุนแรงในกรณีถูกรถชน บาดเจ็บจากอาวุธ พิษจากงูกัด ส่งผลทำเนื้อเยื่อในร่างกาย เส้นเอ็น และกระดูกตาย ทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เดินไม่ได้ ขยับไม่ได้ มือพิการ เหมือนเนื้อเยื่อในส่วนนั้นแหว่งไป ถ้าไม่สามารถหาสิ่งทดแทนให้ร่างกายสร้างใหม่ร่างกายในส่วนนั้นจะทำงานไม่ได้ ส่งผลให้คนไข้พิการในที่สุด รองศาสตราจารย์ นายแพทย์คณิตศ์ สนั่นพานิช อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานวิจัย จึงได้คิดค้นงานวิจัย การศึกษาเส้นเลือดที่มาเลี้ยงกระดูก เส้นเอ็นและผิวหนังบริเวณเข่าทางด้านใน หรือผิวหนังร่วมกับกระดูกพร้อมๆ กันโดยการฉีดเจลาติน ได้เป็นผลสำเร็จจากการทดลองในคนไข้ 19 ราย

นายแพทย์คณิตศ์ สนั่นพานิช อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส์ เปิดเผยว่า วิธีการทำวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ทำการทดลองผ่าตัดในผู้ป่วยจริง ส่วนที่ 2 ทำการทดลองในอาจารย์ใหญ่ โดยฉีดเจลาตินผสมกับสีและสารทึบรังสีเข้าไปในหลอดเลือด แล้วทำการผ่าตัด ศึกษา บันทึกรายละเอียดด้วยแว่นตาผ่าตัดขยาย 3.3 เท่า ร่วมกับการใช้การบันทึกภาพเส้นเลือดด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เพื่อทำให้เห็นภาพหลอดเลือดที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน และหลังจากนั้นวิเคราะห์ตำแหน่งเส้นเลือดว่าใช้ในการผ่าตัดย้ายเนื้อเยื่อ และศึกษารูปแบบลักษณะของเส้นเลือดและกระดูกผิวหนังว่าใช้พร้อมๆ กันได้กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้ทำการทดลองในอาจารย์ใหญ่อยู่ช่วงหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้จริง

หลังจากนั้น ได้นำความรู้นี้มาใช้กับคนไข้ จนในที่สุดสามารถรักษาได้สำเร็จ โดยใช้ได้ดีในผู้ป่วยหลายกรณี เช่น ผู้ป่วยที่ต้องตัดเนื้อเยื่อออก กระดูกไม่ยอมติดหรือเอ็นหาย โดยผลงานวิจัยดังกล่าว ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้ว คือ Plastic and Reconstructive Surgery ซึ่งมีสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศอเมริกาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เมื่อเดือนมีนาคม 2556 และภาพจากงานวิจัยยังได้ถูกเลือกขึ้นปกวารสาร ถือเป็นการประสบความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกครั้งหนึ่ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก