ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พช.เชิญร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงาน “OTOP Midyear 2013 พลังภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล”

วันที่ลงข่าว: 27/05/13

 

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยถึงการจัดงาน “OTOP Midyear 2013 พลังภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” ว่า “ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบส่งเสริมการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัด เป็นกำลังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง การสนับสนุนด้านการตลาดโดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ทั้งนี้ ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ถือได้ว่าเป็นตลาดใหญ่ที่ขายสินค้าได้มากที่สุด กรมฯ จึงได้กำหนดจัดงาน “OTOP Midyear 2013 พลังภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล”ขึ้น เพื่อส่งเสริม ให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพ ได้นำเสนอผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพไปสู่ตลาดสากล เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงาน “OTOP Midyear 2013 พลัง ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2556 ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอล์ล 1 – 8 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP กว่า1,600 ร้านค้า ,OTOP ชวนชิม และอาหารฮาลาล มากกว่า 100 ร้านค้า ,การสาธิตและแสดงนิทรรศการกระบวนการผลิตจากกลุ่มเยาวชน OTOP จาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ,ชวนชิม 4 ภาค ที่บรรจงเนรมิตบรรยากาศจากทั้ง 4 ภาคของเมืองไทย, OTOP UNSEEN ที่นำผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน มาจัดแสดงและสาธิตให้เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตที่แปลกตาให้เห็นกันมากถึง 15 ผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศ, OTOP Smile กับการนำสินค้าระดับ 1-2 ดาว มาร่วมจำหน่าย แต่รับรองได้ว่าเป็นสินค้าที่ทุกท่านเห็นแล้วต้องอดยิ้มตามไม่ได้กับทั้งราคา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งกิจกรรมบูรณาการหน่วยงานต่างๆ อาทิ การจำหน่ายสินค้าของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้/โซนจำหน่ายสินค้าจากสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทย/โซนให้บริการคำปรึกษาทางด้านการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน มาร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP ดี มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา จากภูมิปัญญาของคนไทย ที่คัดสรรมาให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ เลือกชม เลือกชิมกันอย่างจุใจ ใน“OTOP Midyear 2013 พลังภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอล์ล 1 – 8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และพลาดไม่ได้กับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00 น. ซึ่งได้กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานในพิธีเปิด ที่สำคัญ อย่าลืมมาร่วมลุ้นรับรางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ ทุกวันๆ ละ 2 รางวัล ที่จัดขึ้นเพื่อสมนาคุณแฟนพันธ์แท้ OTOP ที่เข้าร่วมชมงาน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก