ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ลงข่าว: 27/05/13

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้(25 พ.ค.)เวลา 10.30 น.พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และสิ่งของพระราชทาน แก่ครอบครัวนายก้อน ทองสุข กับครอบครัวนางม้วน สุขเกษม ราษฎรอำเภอสนามชัยเขต และทุนการศึกษาและสิ่งของพระราชทาน แก่ครอบครัวเด็กหญิงเนตรนภิส ชื่นเชื่อม ราษฎรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ จากนั้น จะมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 500 ชุด และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ หนังสือ และอุปกรณ์กีฬา แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ในอำเภอท่าตะเกียบ ณ หอประชุมโรงเรียนสิริวรรณวรี 3 ฉะเชิงเทรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลและบริการทางด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด ให้บริการด้านกฎหมาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ ไปรับบริการการตรวจรักษา และรับบริการด้านต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก