ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มฟล.จัดอบรมวธ.อาเซียน

วันที่ลงข่าว: 23/05/13

 

ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า สำนักวิชาการจัดการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มฟล. จัดโครงการฝึกอบรม การติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน สำหรับส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่นขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีบุคลากรจากองค์การปกครองจังหวัด อบต.และเทศบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน จ.เชียงราย กว่า 100 คนเข้าร่วม 

 

สำนักวิชาการจัดการได้ออกแบบหลักสูตรและเชิญวิทยากรมีความรู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะมีความเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะจะมีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบทั้งภาคการผลิตและการบริการ แรงงานและเงินทุน ประกอบกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ทำให้มีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมติดต่อหน่วยงานภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่น ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของภาษาอังกฤษ การทำความเข้าใจระบบการทำงานส่วนราชการของประเทศในกลุ่มอาเซียน กฎระเบียบและขั้นตอนการทำงาน เพื่อสร้างเครื่องมือติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก