ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน

วันที่ลงข่าว: 22/05/13

 

นายวิชัย ตะวัน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดทำโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยลดการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ โดยจะนำอะลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคมาจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุต่อไป

สำหรับลักษณะของกระป๋องที่เป็นอะลูมิเนียม คือ แม่เหล็กดูดไม่ติด บีบแล้วบุบง่าย ไม่มีตะเข็บ มีสัญลักษณ์บอก (ALU) โดยวัสดุที่รับบริจาคเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ ได้แก่ กระป๋องเครื่องดื่มต่าง ๆ , อะไหล่เครื่องจักรต่าง ๆ , ฝาดึงจากกระป๋อง, ฝาเครื่องดื่มแบบดึง, ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว โดยสามารถนำอะลูมิเนียมมาบริจาค ได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนอรรถเปศล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันทำการ หรือจะบริจาคผ่านทางไปรษณีย์ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับขนส่งอะลูมิเนียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงทำความสะอาด บรรจุกล่อง ซึ่งชั่งน้ำหนักแล้วไม่เกิน 5 กิโลกรัม ส่งมาที่โครงการเรียกคืนอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก