ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขนส่งชัยนาทเปิดรับคำขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 3 -14 มิถุนายนนี้

วันที่ลงข่าว: 21/05/13

 

ขนส่งชัยนาทเปิดรับคำขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 3 -14 มิถุนายนนี้

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

นายมโนท ชาญวัฒนศิลป์ ขนส่งจังหวัดชัยนาท แจ้งว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้พิการที่ประสบภัยจากรถ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น รถเข็น ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน หรือ แขน-ขาเทียม เงินที่จัดสรรในครั้งนี้เป็นเงิน ที่ได้จากการประมูลทะเบียนรถรถสวย ที่นำเข้ากองทุน กปถ. เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ทัดเทียมกับคนปกติ คุณสมบัติต้องเป็นผู้พิการจากสาเหตุการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจาก กปถ.มาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ผู้พิการที่ประสงค์จะขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท โทร. 0-5647-6648

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก