ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิ พอ.สว.-สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งฯ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี”

วันที่ลงข่าว: 17/05/13

 

กาญจนบุรี - มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

       

       เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (16 พ.ค.) นพ.อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า โรคปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นความพิการของใบหน้าแต่กำเนิดที่พบมากที่สุด โดยมีอัตราการเกิดความพิการปากแหว่งประมาณ 1 ต่อ 650 ของทารกแรกเกิด และความพิการเพดานโหว่ประมาณ 1 ต่อ 2,500 ของทารกแรกเกิด ความพิการนี้ทำให้ทารกมีความยากลำบากในการดูดนม และรับประทานอาหาร มีการสำลักอาหาร ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ปอดบวม หูน้ำหนวก ในด้านการออกเสียงลักษณะเสียงขึ้นจมูกทำให้พูดไม่ชัด และรูปลักษณ์ภายนอกที่พิการเป็นปมด้อย

       

       นอกจากนี้ ยังมีความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ เช่น แผลเป็นหดรั้ง จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติ เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน การหยิบจับเขียนหนังสือทำได้ลำบาก และยังเสียบุคลิกภาพอีกด้วย

       

       เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. จึงจัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป เพื่อแก้ไขความพิการที่มีมาแต่กำเนิดประเภทปากแหว่ง-เพดานโหว่ มือ เท้าพิการ นิ้วติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนด้านวิชาการแก่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค และเพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ

       

       “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญผู้ป่วยและผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น ที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่สถานบริการสาธารณสุข จำนวน 52 ราย เข้ารับบริการตรวจรักษาและทำการผ่าตัดฟรี ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โทร.0-3462-2982-3 ต่อ 124” นพ.อภิชาติ กล่าวในที่สุด

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก