ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทสจ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคเศษวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

วันที่ลงข่าว: 09/04/13

 

นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทั่วประเทศร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศษวัสดุต่าง ๆ ที่มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ รวบรวมมาบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อจัดทำอุปกรณ์ขาเทียม ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเครือข่ายในการรับบริจาคเศษวัสดุอะลูมิเนียม โดยรวบรวมวัสดุอะลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคและส่งต่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ถนนวรเดช อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3233-7041

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก