ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงิน และอุปกรณ์แขนเทียม ขาเทียม และรถเข็น

วันที่ลงข่าว: 05/04/13

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงิน และอุปกรณ์แขนเทียม ขาเทียม และรถเข็น จำนวน 58 ราย มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 

วันที่  4 เมษายน 2556 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 การมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้ออกประกาศการเปิดรับคำขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยกำหนดให้มีการเปิดรับยื่นความประสงค์ขอการช่วยเหลือ ในระหว่างวันที่ 1 - 17 สิงหาคม 2555 ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 164 ราย จำนวนเงินที่ขอรับกว่า 8 ล้านบาท

โดยกรมการขนส่งทางบกที่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้พิการ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กับผู้พิการที่ยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือ ประกอบด้วย แขนเทียม ขาเทียม และรถเข็น ผ่านสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 58 ราย เป็นเงินกว่า 2 ล้านบาทซึ่งคาดว่า สำหรับผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองและประกอบอาชีพได้เหมือนคนปกติทั่วไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก