ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ชมรมสายใจไทยอุดรธานีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ลงข่าว: 03/04/13

 

วันที่ 2 เม.ย.2556  ที่โรงแรมศิริแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันสายใจไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกชมรมสายใจไทยจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ และประกอบพิธีสงฆ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกที่ล่วงลับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมงาน

ดาบตำรวจอดิเทพ เจษฎาเทวัญ ประธานชมรมสายใจไทยจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ กล่าวว่า สมาชิกสายใจไทยประกอบด้วยพลเรือน ตำรวจ ทหารและอาสาสมัคร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติได้รับบาดเจ็บ บางคนได้รับบาดเจ็บถึงพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ และอยู่ในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก