ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประธานวุฒิสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สูงอายุดีเด่น ปี 2555

วันที่ลงข่าว: 03/04/13

 

ประธานวุฒิสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สูงอายุดีเด่น ปี 2555

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรสำหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สูงอายุดีเด่น ปี 2555 ที่จัดโดยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยหลังการมอบโล่ นายนิคม ได้หลีกเลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนประจำรัฐสภาทั้งที่มีการตั้งกล้องรอสัมภาษณ์อยู่จำนวนมาก ทั้งนี้ นายนิคม ได้ตอบคำถามเพียงสั้น ๆ ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านไม่ยอมรับการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมร่วมรัฐสภาวาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราจากการลงชื่อสนับหนุนการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 และมาตรา 237 ว่า หากใครอยากให้ตนเองถอนชื่อจากการสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ก็ให้ไปยื่นญัตติเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาและให้สมาชิกเสียงส่วนใหญ่ลงมติตัดสิน พร้อมยืนยันจะไม่ถอนชื่อออกจากญัตติ เพราะได้ใช้สิทธิถูกต้อง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก