ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“พงศ์เทพ” เตรียมเสนอดันไทย ผู้นำด้านการศึกษาในอาเซียน ที่ประชุมซีเมค

วันที่ลงข่าว: 02/04/13

 

   “พงศ์เทพ” ร่วมประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 47 พร้อมเสนอดันไทยเป็นผู้นำด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เผยปี 2558 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมซีเมคแทนสิงคโปร์พ่วงรับตำแหน่งประธานการประชุมสภาซีเมคด้วย

       

       นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสภาซีเมค ครั้งที่ 47 (47th SEAMEO Council Conference: SEAMEC) ที่กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19-21 มี.ค.นี้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 11 ประเทศและสมาชิกประเทศสมทบ 7 ประเทศเข้าร่วม โดยในครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการประชุมโต๊ะกลมของรัฐมนตรีศึกษาเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญที่มีความสนใจร่วมกันในภูมิภาค 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การสร้างสังคมการเรียนรู้ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 2.ความพยายามเชื่อมโยงประเทศสมาชิกซีมีโอภายใต้การสนับสนุนของประชาคมอาเซียน 2015 และประเทศอื่นๆ พร้อมกันนี้ จะมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอ รวมถึงกำหนดการจัดประชุมสภาซีเมคเป็นทุกๆ 2 ปี สอดคล้องกับมติที่ประชุมสภาซีเมคครั้งที่ผ่านมา ที่ได้เห็นชอบให้มีการขยายวาระการดำรงตำแหน่งของประธานสภาซีเมค จากเดิม 1 ปี เป็น 2 ปี

       

       อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเทศไทย ตนในฐานะ รมว.ศึกษาธิการ จะเสนอและผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้น ต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และข้อริเริ่มใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านการศึกษาที่ ทั้งต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกซีมีโอในอนาคต อีกทั้งในปี 2558 ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 48 แทนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์มีกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเอกราชครบ 50 ปี ในปีเดียวกัน ที่สำคัญในโอกาสดังกล่าวจะเป็นปีที่ รมว.ศึกษาธิการ ของไทยจะได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาซีเมค ระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 และทำหน้าที่ประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 48 อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาซีเมคมาแล้ว 7 ครั้ง โดยครั้งล่าสุด คือ ครั้งที่ 44 ในปี พ.ศ.2552 ที่จังหวัดภูเก็ต

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 19 มีนาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก