ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปรับรับอาเซียนที่'ร.ร.บ้านพะไล'

วันที่ลงข่าว: 01/04/13

 

  "ทางโรงเรียนได้วางแผนให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และเรียนกับสื่อที่หลากหลาย อย่างโปรแกรมช่วยสอนต่างๆ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งต่อไปก็จะมีปรับการเรียนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้" เป็นคำพูดของ ผอ.ชัยวัฒน์ คารมย์กลาง โรงเรียนบ้านพะไล จ.นครราชสีมา ที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวให้ทันต่อโลกของภาษาในอนาคต โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เด็กและครูจะต้องมีทักษะ อย่างน้อยๆ ทักษะการอ่าน และการฟังต้องได้ เนื่องจากมีความสำคัญมากในการเรียนต่อ และประกอบอาชีพ

               ด้วยความที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผอ.ชัยวัฒน์ บอกว่า สิ่งที่ให้ความสำคัญคือ การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม โดยเน้นการสอนแบบวิชาการเชิงบูรณาการ (วิชาการ 70 เปอร์เซ็นต์ และการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีก 30 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งการเรียนแบบนี้สามารถเข้าถึงคนในชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งทำให้เมื่อเด็กนักเรียนที่เรียนจบออกไป สามารถประกอบอาชีพได้

                โดยเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิชาทักษะที่ทางโรงเรียนเน้นย้ำให้ครูผู้สอนใช้กิจกรรม และหาสื่อที่หลากหลายเข้ามาช่วยสอน เนื่องจากเป็นวิธีดึงดูดเด็กได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเพลง แผ่นภาพ เกมต่างๆ ส่วนอีกหนึ่งในตัวช่วยที่ทางโรงเรียนนำมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก็คือ โปรแกรมอิงลิช ดิสคัฟเวอรี่ ซึ่งเด็กจะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากการเลือกใช้บทเรียน 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เด็กๆ สามารถโต้ตอบกับโปรแกรมภาษาได้ เช่น ฝึกทักษะการพูด การใช้คำศัพท์ ทำแบบทดสอบพร้อมคำเฉลย ทั้งยังให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกันด้วย

                ทางด้าน ครูจิระวดี แก้วขุนทอง ครูชำนาญการพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านพะไล เผยถึงรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนว่า การสร้างทัศนคติที่ดีในเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น คุณครูต้องใจดี มีเหตุผล พร้อมทั้งมีวิธีการสอนให้เด็กอยากมาโรงเรียนทุกวัน เช่น มีกิจกรรมในห้องเรียน อาทิ กิจกรรมฝึกทักษะผ่านการร้องเพลงภาษาอังกฤษ หรือให้เด็กทำกิจกรรมพูดแนะนำตัวเอง เล่นบทบาทสมมุติผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆ เป็นต้น

               "แม้ว่าภาษาอังกฤษจะไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดของประเทศไทย แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าสื่อสารได้จริงมันจะทำให้ดูเท่ มีเสน่ห์ และสามารถเดินทางได้รอบโลก"ครูจิระวดีเผยถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ

               หันมาคุยกับ ณัฐพล เจนพนัส หรือก๊อต นักเรียนชั้น ม.1/1 โรงเรียนแห่งนี้สอนและให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคม ด้วยการมีกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และเพาะเห็ด เนื่องจากเป็นโรงเรียนส่งเสริมทั้งทางด้านวิชาการเชิงบูรณาการ เห็นได้จากการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษที่ครูจะมีเทคนิคการสอนที่สนุก และเข้าใจง่าย

               "ที่ผมชอบเรียนภาษาอังกฤษ ส่วนหนึ่งได้มาจากคุณครูสอนสนุก และมีเทคนิคในการสอนให้เข้าใจง่าย รวมถึงมีสื่อมัลติมีเดียเข้ามาช่วยสอนมากมาย ส่วนตัวคิดว่า การมีสื่อที่หลากหลาย สามารถช่วยดึงดูดให้เด็กนักเรียนอยากเข้าห้องเรียน ที่สำคัญยังช่วยในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่ตัวเองได้มากอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน" ก๊อตบอก

               ทั้งนี้ ก๊อต ฝากเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษทิ้งท้ายว่า อย่ากลัวที่จะพูด หมั่นท่องคำศัพท์ และฝึกฝนอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง แล้วภาษาอังกฤษจะเป็นวิชาที่สนุก และไม่น่าเบื่ออย่างที่ใครหลายคนคิด

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพะไล ตั้งอยู่หมู่ 6 ถ.เพชรมาตุคลาบ้านพะไล ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 342 คน มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 26 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้เด็กๆ ในชุมชนสามารถเข้าถึงการเรียนหนังสือได้มากขึ้น ทั้งทางด้านความรู้เชิงวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตพื้นฐานให้แก่นักเรียน สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน โทร.0-4422-0666

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก