ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศธ.รุกสอนภาษาอาเซียนหญิงไทย

วันที่ลงข่าว: 01/04/13

 

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ศธ.เตรียมเพิ่มขีดความสามารถของสตรีทั่วประเทศด้านภาษาอาเซียน โดยร่วมมือกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน แก่สตรีทุกกลุ่มอาชีพให้สามารถใช้ภาษาของประเทศกลุ่มอาเซียนได้อย่างน้อย 1 ภาษา ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้สตรีได้ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมกันจัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน" ทั้งส่วนกลางที่กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนภูมิภาค

 

 

ดร.พวงเพ็ชร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ให้นำร่องในสถานศึกษา สพฐ.ที่มีความพร้อม 11 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แก่ รร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จ.เชียงราย  เปิดสอนภาษาอังกฤษ เมียนมาร์ จีน  รร.ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย เปิดสอนภาษาอังกฤษ ลาว เวียดนาม  รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  เปิดสอนภาษาอังกฤษ เวียดนาม จีน  รร.นารีนุกูล จ.อุบลราชธานี  เปิดสอนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ลาว  รร.ประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์  เปิดสอนภาษาเขมร ลาว เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น  รร.คลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด  เปิดสอนภาษาเขมร  รร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี  เปิดสอนภาษาอังกฤษ จีน รัสเซีย  รร.สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ  เปิดสอนภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ตากาล็อก รร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี  เปิดสอนภาษาเมียนมาร์ จีน รร.พิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง  เปิดสอนภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เมียนมาร์ มลายู  รร.สตรีภูเก็ต  เปิดสอนภาษาอังกฤษ จีน  สำหรับ กศน. กำหนดให้ตั้งศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียนในสำนักงาน กศน.จังหวัดนำร่อง 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ตาก มุกดาหาร นครพนม ชลบุรี หนองคาย สุรินทร์ ภูเก็ต สงขลา และระนอง

 

 

  “ศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียนส่วนภูมิภาคมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะภาษาต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 4 หลักสูตร ๆ ละ 100 ชั่วโมง โดยเริ่มจากการออกเสียงที่ถูกต้อง การฟัง การพูด ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานขั้นต้น ตามลำดับไปจนถึงหลักสูตรขั้นกลางต่ำ หลักสูตรขั้นกลางสูง และหลักสูตรขั้นสูง ซึ่งสามารถสนทนาโต้ตอบได้ โดยจะมีการเปิดตัว "ศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน" ในวันที่ 10 เม.ย.นี้ ที่ รร. สตรีศรีสุริโยทัย โดยนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน”ดร.พวงเพ็ชรกล่าว

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ออนไลน์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก