ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

วันที่ลงข่าว: 15/02/21

            เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ และตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน เพื่อมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจและเงินสงเคราะห์ จำนวน 4 ราย 

            วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564  นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 4 ราย 

            โดยช่วงเช้าได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยสองรายอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ได้แก่ นางบัวนำ สมบุญไชย อายุ 79 ปี เป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ขับถ่ายปัสสาวะโดยใช้สายยาง ซึ่งนายกเหล่ากาชาดได้มอบเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ  และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ป่วยรวมถึงประสานการจัดหาที่นอนแบบเป่าลมเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ รายที่ 2 ด.ญ.ธัญญรัตน์ คำพงษ์  อายุ 7 เดือน  ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดตีบ โรคหัวใจ โรคปอด ต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนช่วยหายใจตลอดเวลา และแพทย์ได้เจาะคอ เพื่อให้อาหารทางสายยาง 

            ซึ่งนายกเหล่ากาชาดได้มอบเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ นมผงและผ้าอ้อมสำหรับเด็กให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วยด้วย จากนั้นคณะเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนได้ไปเยี่ยมผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านกลางจำนวน 2 รายได้แก่ นายยุทธการ ป๊อกแจ้ อายุ 33 ปี เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถชน ได้รับการผ่าตัดสมองไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ นายธนบดินทร์ แก้วกัญญา อายุ 40 ปี  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ เป็นผู้ป่วยเรื้อรังและมีภาวะเคลื่อนไหวยากลำบาก เป็นแผลกดทับ ขับถ่ายทางช่องหน้าท้อง ซึ่งคณะฯได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ถุงธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย และมอบเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

            ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ รวมถึงสุขภาพของผู้ป่วย ผู้พิการ และครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบาก โดยได้ประสานนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเข้าช่วยเหลือ และสำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้วยความเอาใจใส่ ในทุกๆด้าน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ยิ่งขึ้น ต่อไป 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก