ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.อุตรดิตถ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ลงทะเบียน โครงการ“เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หวังให้ประชาชนได้รับการลงทะเบียนอย่างทั่วถึง

วันที่ลงข่าว: 15/02/21

            หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการ "เราชนะ" เพื่อช่วยเหลือบรรเทาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยจะเปิดให้ประชาชน กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” ในวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่

 

            สำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จะมีการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนโครงการเราชนะให้กับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ดังนี้

 

    วันจันทร์ที่ 15 ก.พ. 64    เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

 

    วันอังคาร ที่ 16 ก.พ. 64   เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ที่ว่าการอำเภอพิชัย

 

    วันพุธ ที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน

 

    วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 64  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก และที่โรงเรียนบ้านดอกสักอำเภอลับแล

 

    วันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 64  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ที่ว่าการอำเภอฟากท่า และที่ว่าการอำเภอน้ำปาด

 

    วันจันทร์ ที่ 22 ก.พ. 64    เวลา 08.30 – 16.30 น.   ณ ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน

 

    วันอังคาร ที่ 23 ก.พ. 64 เวลา 08.30 – 16.30 น.     ณ ที่ว่าการอำเภอท่าปลา

 

            โดยประชาชนต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปใช้ในการลงทะเบียนด้วย และให้ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ติดต่อได้ หากตรวจสอบแล้วเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้รับวงเงินเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์ งวดแรกจะได้รับวันที่ 5 มี.ค. จำนวน 4,000 บาท ทยอยจ่ายจนครบ 7,000 บาท การใช้เงินสามารถใช้จ่ายผ่าน “บัตรประชาชน” สำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระบริการในร้านที่ร่วมโครงการเราชนะ

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก