ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดหนองบัวลำภู มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

วันที่ลงข่าว: 15/02/21

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายสถิตย์ คำลาเลี้ยง นายอำเภอโนนสัง คณะกรรมการเหล่ากาชาด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ สิ่งของช่วยเหลือ เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ กลุ่มผู้เปราะบางในสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส และเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จำนวน 6 ราย เป็นผู้ป่วย แขนขาอ่อนแรง พิการทางการเคลื่อนไหว พิการทางสายตา โดยเฉพาะพระภิกษุสวัสดิ์ บุญพา อายุ 70 ปี พระภิกษุสงฆ์วัดอัมพวันาราม บ้านโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง ป่วยทางด้านสายตา 2 ข้าง มีเพียงตาข้างขวาที่พอมองเห็นลางๆ เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2552 สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก