ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าฯอยุธยานำคณะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ลงข่าว: 15/02/21

        รองผู้ว่าฯอยุธยา นำคณะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง และ อบต.พระยาบันลือ กว่า 10 ราย 

        วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ตัวแทนวัดตะโก ท้องที่ท้องถิ่น มูลนิธิพุทธมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ จำนวน 10 ราย เพื่อติดตามดูแลสภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยได้พูดคุยให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย 

        นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลนิธิต่างๆ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งขอให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตพร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 

        พร้อมนี้ วัดตะโกได้ให้การสนับสนุนถุงยังชีพในครั้งนี้ด้วย ในด้านที่อยู่อาศัยได้ประสานนายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนเข้าไปดูแลปรับปรุงให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมดูแลสุขลักษณะอนามัยในการป้องกันโรคโควิดควบคู่ไปด้วย 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก