ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอวังสะพุง ได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในหมู่บ้าน ชุมชน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

วันที่ลงข่าว: 11/01/21

        ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอวังสะพุง ได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวที่มีฐานะยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และด้อยโอกาสในหมู่บ้าน ชุมชน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

        นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง(ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอวังสะพุง) พร้อมด้วยจิตอาสา เป็นผู้แทนนำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวที่มีฐานะยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน ชุมชนแต่ละครัวเรือนในพื้นที่ 3 ตำบล คือตำบลศรีสงคราม ตำบลวังสะพุง และตำบลหนองงิ้ว จำนวน 200 ผืน ซึ่งในช่วงวันที่ 1- 10 มกราคม 2564 อากาศในพื้นที่ต่ำสุดประมาณ 8 องศาเซลเซียส ซึ่งการมอบฯ ดังกล่าวได้ปรับให้เข้ากับแนวทาง”วิถีชีวิตใหม่” (New Normal) โดยไม่ให้มีการรวมตัวคนจำนวนมากที่มีความหนาแน่น ซึ่งเป็นการปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเว้นระยะห่างทางสังคม และยังเป็นการที่จิตอาสาพระราชทานได้เข้าพบประชาชนเพื่อสืบทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก