ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเลย มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยหนาวที่มีฐานะยากจน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสชาวอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

วันที่ลงข่าว: 11/01/21

        นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเลย เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดเลย สัสดีจังหวัดเลย(แทนผู้บังคับบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย(แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย และผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย โดยมีนายประยูร  อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังสะพุง ข้าราชการ ลูกจ้าง จิตอาสาโดยมีตัวแทนผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ในพื้นที่ 2 ตำบล คือตำบลศรีสงครามและตำบลวังสะพุง รับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 200 ผืน เพื่อให้จิตอาสานำไปมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาวที่มีฐานะยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทาง”วิถีชีวิตใหม่” New Normal โดยไม่ให้มีการรวมตัวประชาชนที่หนาแน่นเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดภาระในการเดินทางของประชาชน โดยให้ผู้แทนจิตอาสานำไปมอบให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ต่อไป 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก