ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาส

วันที่ลงข่าว: 04/01/21

        วันที่ 2 มกราคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการเดินวิ่งการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสิงห์บุรี ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

        นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ เพื่อจัดหารายได้ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสิงห์บุรีให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,232 คน ประเภท VIPจำนวน 268 คน และประเภททั่วไปจำนวน 1,964 คน มีผู้ให้การสนับสนุนเงินในการจัดทำเสื้อจำนวน 21 ราย เป็นเงิน 509,000 บาท เครื่องดื่ม ข้าว น้ำเกลือแร่ นม น้ำผลไม้ จำนวน 4 ราย และน้ำดื่ม จำนวน 6 ราย ทำให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่จะนำเงินไปใช้ประโยชน์สาธารณกุศลต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก