ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผวจ.สุโขทัยเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอบ้านด่านลานหอย

วันที่ลงข่าว: 04/01/21

          วันที่  29 ธ.ค.63 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวของอำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 500 ผืน และผู้แทนอำเภอเข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 5 อำเภอ รวม 1,500 ผืน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบผ้าห่มในครั้งนี้

          โดยประชาชนอำเภอบ้านด่านลานหอย รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรของจังหวัดสุโขทัยอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรผ้าห่มพระราชทานให้จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ผืน 

          อำเภอบ้านด่านลานหอย มี 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน มีประชากร 47,916 คน ในพื้นที่ของอำเภอบ้านด่านลานหอยจะมีสภาวะอากาศหนาวในบางช่วง ราษฎรที่จะได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก คนชรา ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จากการสำรวจราษฎรที่ต้องการเครื่องกันหนาว รวม 10,668 ชิ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากภาคเอกชนนำไปให้ความช่วยเหลือราษฎรในบางส่วนแล้ว 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก