ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการคลองสามวา

วันที่ลงข่าว: 09/09/20

          "บิ๊กป้อม"ห่วงใยเด็กพิการ   มอบปลัด กห. เป็นประธานพิธี "โครงการ ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์"  ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ  เป็นกำลังสำคัญ  ของสังคม ประเทศชาติ   สู่อนาคต

วันที่ 5 กันยายน 2563 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์  ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.30น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ได้มอบหมายให้ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ  ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงเสาเอก อาคารเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ "โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์"  ณ   Art for All Village ถนนประชาร่วมใจ 31  เขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร

          พล.อ.ณัฐ  ได้กล่าวเปิดงานในพิธีลงเสาเอกอาคารเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ "โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ " โดย พล.อ.ประวิตร ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถือว่า โครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญที่สามารถรวบรวมบุคคลทั้งผู้ไม่พิการ และผู้พิการ ทุกประเภทมาร่วมกิจกรรมเดียวกัน มาใช้ชีวิตร่วมกัน สามารถเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกัน และที่สำคัญคือได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมั่นคง ถึง 24 ปี จึงเชื่อมั่นว่า คนเราทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้  เด็กพิการก็มีความสามารถเรียนรู้ได้  ปรับตัวได้เช่นกัน 

           กิจกรรมศิลปะเพื่อมวลมนุษย์  จึงเป็นเวทีหนึ่งที่จะให้เยาวชนได้แสดงออก ช่วยให้ได้มีโอกาส  มีคนเข้าใจและร่วมมือ ช่วยกันสนับสนุน  การที่ได้ร่วมกิจกรรมกับคนพิการทำให้เห็นว่าคนพิการมิได้ต้องการความสงสาร แต่เขาต้องการโอกาสที่จะแสดงความสามารถและไม่เป็นภาระ ต่อครอบครัวหรือสังคม ซึ่งปัจจุบัน เรามีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เรามีนักเรียน นักศึกษาพิการที่เรียนจบระดับปริญญามากขึ้น เรามีการฝึกอาชีพคนพิการ เรามีกฎหมายให้หน่วยงานรับคนพิการเข้าทำงาน และเรามีงาน friendly Design ที่มีการออกแบบ ให้เหมาะสมสำหรับคนพิการมากขึ้น นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สังคมไทย มีการสนับสนุนคนพิการให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้สะดวกยิ่งขึ้น ทำให้เด็กพิการสามารถเป็นกำลังสำคัญที่มีค่ายิ่ง ต่อสังคมและประเทศชาติ ในอนาคตได้ต่อไป

           หลังจากนั้น พล.อ.ณัฐ  ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสใน พิธีลงเสาเอกอาคารเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ  พร้อมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของเด็กพิการ และทักทายให้กำลังใจเด็กๆ อย่างใกล้ชิด ทำให้บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

 

พล.อ.ณัฐ  ยังได้กล่าวขอบคุณ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ และคณะ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรม และให้การสนับสนุนโครงการเพื่อประโยชน์แก่สังคมในครั้งนี้ อย่างน่าภาคภูมิใจ พร้อมขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ได้ร่วมกันให้การสนับสนุน และยังช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"ด้วย

ที่มาของข่าว https://www.banmuang.co.th/news/politic/204997
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก