ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ประจําปี 2563

วันที่ลงข่าว: 09/09/20

         นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในฐานะที่เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนที่จะเป็นอนาคตของชาติ โดยเฉพาะผู้พิการที่มีฐานะยากจน ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวผู้พิการให้ดำเนินชีวิตอยู่ได้ในสังคม จึงจัดทำโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จำนวน 159 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 318,000 บาท พร้อมมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 4 คัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก