ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.นครนายก มอบทุนการศึกษาให้แก่บุคคลออทิสติกและเด็กพิการ

วันที่ลงข่าว: 03/09/20

            จังหวัดนครนายก ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ประทานทุนการศึกษา ให้แก่บุคคลออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดนครนายก 

            วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก 

            นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญว่าบุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นยังไม่ได้รับโอกาส ทางการศึกษาและทางสังคมอยู่เป็นจำนวนมาก พระองค์ทรงมีความห่วงใยในคนเหล่านี้ จึงทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนแรกเริ่มในการก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นมา เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณพุ่มพระโอรสซึ่งในปีนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มในวันนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกมาเป็นประธานในการมอบทุนแทนองประธานมูลนิธิ รวมทั้งสิ้น 101 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 505,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก