ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"ธนุ"ลุยขอนแก่นตรวจติดตามนโยบายการศึกษา

วันที่ลงข่าว: 31/08/20

          ผู้ตรวจราชการศธ. เผย ลงพื้นที่จ.ขอนแก่น ตรวจติดตามนโยบายการจัดการศึกษาของ รมว.ศธ

          เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ  ได้มอบนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งครั้งนี้เน้นติดตามนโยบายการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร  นโยบายโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย

 

ที่มาของข่าว https://www.dailynews.co.th/education/792482
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก