ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผูู้ว่าฯสุโขทัย กำชับทุกภาคส่วนเร่งสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด

วันที่ลงข่าว: 27/08/20

        นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าฯสุโขทัย กำชับทุกส่วนราชการ บูรณาการทำงานร่วมกันในการบรรเทาทุกข์และแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติ ทั้งการจัดตั้งโรง ครัวจิตอาสา เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรงและอำเภอสวรรคโลก การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็ก การจัดกำลังพลเพื่อตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชน โดยให้นำเสนอข่าวสารการให้ความช่วยเหลือประชาชนการดูแลพื้นที่ประสบภัย ผ่านช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้นและวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก