ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงวัฒนธรรม จับมือประเทศสมาชิกอาเซียนคัดสรร 130 หนังสือประวัติศาสตร์และวรรณคดีจัดแปลร่วมกันเป็นครั้งแรก

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

          นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ได้ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาเซียนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดทำโครงการแปลหนังสือ วรรณคดี และวรรณกรรมแห่งชาติอาเซียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศผ่านหนังสือ เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ โดยใช้หนังสือ วรรณคดี และวรรณกรรม ที่บ่งบอกถึงพัฒนาการแห่งวัฒนธรรมของแต่ละชาติในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายด้านการแปลหนังสือทุกประเภท ระหว่างนักประพันธ์ ผู้ถือลิขสิทธิ์ ตัวแทนลิขสิทธิ์ ผู้แปล บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ วงการพิมพ์ ผู้อ่านและประชาชนทั่วไป ตลอดรวมถึงการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติของแต่ละประเทศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก