ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมเตรียมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

          วันที่ 3 ส.ค.63 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดฯ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนการทำงานและการใช้งบประมาณดำเนินงานคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 จังหวัดสมุทรสงคราม รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต โดยมีพิธีพระราชทานรางวัลแล้ว 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 และวันที่ 14 ตุลาคม 2562 สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามได้มีการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558 นายสนม ผิวงาม ครูขวัญใจศิษย์ระดับจังหวัด ปี 2560 เจ้าคุณพระมหาสิทธิการ ครูขวัญใจศิษย์ระดับจังหวัด และปี 2562 นายปิติกร ขำอ่อน ครูยิ่งคุณระดับชาติ 

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ในปี 2564 จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับสัดส่วนให้คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 คน ตามสัดส่วน รวม 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จำนวน 172 ราย แยกเป็น 4 รางวัล ลำดับที่ 1 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 ราย ลำดับที่ 2 -3 รางวัลคุณากร จำนวน 2 ราย ลำดับที่ 4 -20 รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน 17 ราย และ ลำดับที่ 21 -172 รางวัลครูขวัญใจศิษย์ จำนวน 152 ราย ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสมุทรสงครามตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2564 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อครูที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก วันที่ 26 เมษายน 2564 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพิจารณาตัดสินรางวัลแต่ประเภท และวันที่ 29 ตุลาคม 2564 พิธีพระราชทานรางวัลเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก