ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" จังหวัดนราธิวาส ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นวันที่ 3

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID19 ทรงพระราชทานให้จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 8 ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3-12 สิงหาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

          โดยในวันนี้ (5 ส.ค. 63) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนสภากาชาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบอาหารพระราชทาน จำนวน 200 ชุด รวมทั้งสิ่งของสมทบครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบาเจาะ อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอแว้งรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,000 ชุด

          จากนั้น ได้ลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทาน และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 แก่ครอบครัวคนไข้พระราชานุเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในพื้นที่อำเภอบาเจาะ จำนวน 5 ราย ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาน และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

          อาหารปรุงสุกใหม่จาก "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" คำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ประกอบอาหารปรุงสด ใหม่ สะอาด โดยเน้นให้ผู้ประกอบอาหารแต่งกายตามมาตรฐาน

          ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด โดยบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติม โทร.1664

          สำหรับอำเภอบาเจาะ เป็นอีกอำเภอหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอด และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างความภาคภูมิใจ รวมทั้งมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี น้ำตกปาโจ ศาลาพลับพลา "ธารทัศน์" รอยจาลึกพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และใบไม้สีทอง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก