ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

       นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ของจังหวัดกระบี่ประจำปี 2563 โดยมีนางรุจิรา สุนทรมัฎฐ์เพชรชู ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค 11 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ และนางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

       ตามที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มาเป็นปีที่ 22 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สมาคม ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน สำหรับในครั้งนี้ จังหวัดกระบี่จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในปี 2563 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล กิจกรรมประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง และมีผู้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตีน ให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงโรคระบาดโควิด-19 โรงเรียนเสริมสวยเสริมสยามกระบี่ ให้บริการตัดผม ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดกระบี่ สนับสนุนเงินจัดกิจกรรม จำนวน 20,000 บาท กาชาดจังหวัดกระบี่ สนับสนุนหน้ากากผ้า ชุดนักเรียน และมีผู้สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 2 ร้านได้แก่ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด ร้านน้ำดื่มชายยูนิค

        นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า นับเป็นมงคลยิ่ง ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความห่วงใย ความเมตตา ความเอื้ออาทร จึงขอให้นักเรียนทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฎิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก