ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตราด ส่งมอบรถสามล้อโยกชนิดมือโยกสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

วันที่ลงข่าว: 10/07/20

            วันที่ 9 ก.ค. 63 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วมกันมอบรถสามล้อโยกชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 10 ราย ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดจัดขึ้นที่ห้องโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดตราด

            นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด   กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด ได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมาย และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย ได้ขอรับสนับสนุนรถสามล้อโยกชนิดมือโยกสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต และเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ จึงได้จัดให้มีการมอบรถสามล้อโยกชนิดมือโยก ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก