ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจติดตามราชการหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ในกำกับ เยี่ยมคารวะพ่อเมืองกระบี่และตรวจเยี่ยมโครงการบ้านมั่นคง ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

วันที่ลงข่าว: 10/07/20

        นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเยี่ยมราชการในกำกับดูแล 3 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เป็นประธานการประชุม หน่วยงาน One Home พบปะเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบนโยบายแก่ข้าราชการในสังกัด ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ 

        จากนั้นเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดบี่ เข้าเยี่ยมคารวะ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาในระบบการดูแลทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง โดยการให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงการบริการของทุกกลุ่มเพศวัย ผ่าน อารยสถาปัตย์" การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เช่น การดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ทางลาด ทางเลื่อน การช่วยเหลือมีเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงการบริการ 

        จากนั้น เดินทางไปยังอำเภออ่าวลึก เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการบ้านมั่นคง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายอำเภอให้การต้อนรับ มอบนโยบาย มอบกระถางผัก มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ด้อยโอกาส เยี่ยมชมแปลงผักรวม หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวน้ำ ก่อนเดินทางไปตรวจติดตามราชการจังหวัดภูเก็ตต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก