ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563

วันที่ลงข่าว: 10/07/20

        นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4 /2563 ณ ห้องมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง

        โดยที่ประชุมได้รายงานผลการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2563 กรอบวงเงินสำหรับให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กรอบวงเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับการสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 กรอบวงเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับการให้บริการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ผลการดำเนินงานตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ผิดสัญญาเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัดตรัง ประจำปี 2563

        นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 22 ราย โดยเป็นการขอกู้ยืมเพื่อขยายกิจการ จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 1,230,000 บาท และกู้ยืมเงิน เพื่อเริ่มต้นประกอบอาชีพ จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 570,000 บาท ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก